ŽIRI REPERTOAR NAGRADE PRIJAVA KONKURSI VIDEO
SCENA SPONZORI UPRAVA KONTAKT
PODNESI PRIJAVU IZMENI PRIJAVU


PRODUKCIJA
VELIKI TEATAR
GENERALNI
POKROVITELJ

img

GRAD
JAGODINA

PRIJAVA - IZMENAPolja sa zvezdicom su obavezna.


Ako većinu učesnika u predstavi čine osnovci, predstava je dečja. Ako u većini učestvuju srednjoškolci i stariji - predstava je omladinska.


U polje LINK unesite youtube ili drugi link predstave. Na youtube imate opciju - UNLISTED - ako ne želite da video podleže pretrazi.


Nakon podnošenja prijave dobijate password za eventualne kasnije izmene, koje su dozvoljene do 20. septembra.


Rezultati selekcije biće objavljeni na stranici REPERTOAR, najkasnije do 1. oktobra.


Kontakt za eventualne nejasnoće u vezi prijave - 065 / 254 34 10

PREDSTAVA *
NAZIV POZORIŠTA *
ADRESA POZORIŠTA *
WEB SAJT
GMAIL *
TELEFON *
AUTOR DELA *
NAZIV PREDSTAVE *
REDITELJ *
DUŽINA *
SCENOGRAFIJA *
KOSTIM I DIZAJN *
MUZIKA *
TON MAJSTOR *
SVETLO MAJSTOR *
BROJ UČESNIKA *
LINK PREDSTAVE
POSTAVLJANJE *
DEMONTAŽA *
CILJNA GRUPA *
TEHNIČKI ZAHTEVI *
O PREDSTAVI *
NAPOMENAPRINT
DOWNLOAD
SAVESUFINANSIJER
FESTIVALA

img

MINISTARSTVO
KULTURE

img down